Web site logo

Kontakt info

Tilbud høst 2006
Seminar
Skole
Studiekatalogen

Studiesentra i MIN
Studere i MIN
MINs partnere
Biblioteket

MIN Brief facts

Spacer

»

Powered by
CustomPublishTilbud til undervisningssektoren
MIN skal tilby et bredt spekter av etter- og videreutdanningsenheter for skolesektoren. I begynnelsen av januar 2006 vil tilbudene for høsten 2006 presenteres i sin helhet. Her er noen av tilbudene som er klare:

Studiestart 1. september 2006
• KRL 1 • 30 SP

Studiestart 1. september 2006
• KRL 2 - 30 SP

Kurstart 23. august 2006
• Tegnspråk VK 1

Kursstart 22. august 2006
• Tegnspråk grunnkurs